PRIVACYBELEID DRANKENHANDEL VERREYDT

Dit is het privacybeleid van Verreydt NV. Het doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met het Cookiebeleid.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is: Verreydt NV, 99 Ring, 2200 Noorderwijk (Herentals), KBO 0428.824.132, 014/26.38.71, winkel@drankenhandelverreydt.be.

Omdat uw relatie met Verreydt NV afhankelijk is van uw hoedanigheid (klant, leverancier, bezoeker website) verwerken wij uw gegevens voor verschillende doeleinden, namelijk:

 • Klantenkaartbeheer: dit gebeurt op grond van de noodzaak om onze overeenkomst (klantenkaart) met u uit te voeren.
 • Klantenbeheer B2C: dit gebeurt op grond van de noodzaak om de overeenkomst (leveren producten) met u uit te voeren.
 • Klantenbeheer B2B: dit gebeurt op grond van de noodzaak om de overeenkomst (aankoop en verkoop producten) met u uit te voeren alsook op grond van onze wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens doorgeven op uw vraag aan onze groothandelaars.
 • Beheer van de cookies op de website: dit gebeurt op grond van uw toestemming. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.
 • Promomailing: dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te brengen van onze promoties. U kan hier steeds bezwaar tegen maken.
 • Het gebruik van of interactie met sociale media is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal. Wij hebben hier geen invloed op. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Facebook en Instagram om te begrijpen hoe deze sociale netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.
 • Leveranciersbeheer: dit gebeurt op grond van de noodzaak om de overeenkomst met u of uw onderneming uit te voeren.
 • Klachtenbehandeling en geschillenbeheer: dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze rechten uit te oefenen en onze belangen te vrijwaren, in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Overname en fusie: dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om de verdere ontwikkeling en continuïteit van Verreydt NV te verzekeren (bv. via fusie, overname of overdracht).

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, hebt u verschillende rechten in verband met de verwerking die wij doen van uw persoonsgegevens:

 • U hebt een recht op inzage van uw persoonsgegevens. Op deze manier kan u nagaan welke persoonsgegevens we over u verwerken.
 • U hebt een recht op rectificatie van uw persoonsgegevens. Op deze manier kan u onjuiste persoonsgegevens die we over u verwerken, laten verbeteren.
 • U hebt een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Dit recht staat u toe dat wij u zullen ‘vergeten’ en dat we alle gegevens die we over u hebben verwijderen. We zijn niet altijd verplicht om uw gegevens te wissen wanneer u hierom verzoekt. Dit hoeft slechts in de gevallen bepaald door de wetgeving.
 • U hebt een recht op beperking van de u betreffende verwerking. Op deze manier kan u ons verzoeken om de verwerking die we uitvoeren te beperken. We blijven dus uw gegevens bewaren maar het gebruik ervan zal strikter worden. We zijn niet altijd verplicht om zulk verzoek in te willigen. Dit hoeft slechts in de gevallen bepaald door de wetgeving.
 • U hebt een recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Op deze manier kan u zich verzetten tegen de verdere verwerking door ons van uw gegevens. We zijn niet altijd verplicht om zulk verzoek in te willigen. Dit recht kan enkel uitgeoefend worden wanneer we uw gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang.
 • U hebt een recht steeds uw toestemming in te trekken indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming.
 • U hebt een recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor promomailing.
 • U hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op deze manier hebt u de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht vult het recht op inzage aan. Het biedt u een manier om uw persoonsgegevens zelf gemakkelijk te beheren en opnieuw te gebruiken. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons hebt afgesloten.

U kan altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 10 jaar na uw laatste aankoop of contact met u.

Wij geven uw gegevens door aan onze verwerkers die ons IT-diensten leveren. Een doorgifte naar een derde land (buiten EEA) kan gebeuren in verband met de cookies die op uw apparaat worden geplaats. Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid .

TOESTEMMING KEUZE

We bieden u de keuze om dit al dan niet te accepteren, aangezien we voor alle ingesloten inhoud toestemmingsvakken vragen en er geen gegevens worden overgedragen voordat u daarmee hebt ingestemd.
De onderstaande selectievakjes tonen u alle insluitingen waarmee u tot nu toe heeft ingestemd. U kunt zich op elk moment afmelden door ze uit te vinken en op de updateknop te klikken.